اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

آدرس:  يزد، چهار راه فرهنگيان، كوي سر دوراه،  اداره كل آموزش و پرورش استان يزد - کد پستی: 8917697745

 تلفن اداره كل: 5-37243021 - تلفن روابط عمومي: 37240144  دورنگار دبیرخانه: 37244053

واحد

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

دفتر معاونت

علیرضا مصباح فر

معاون پژوهش، برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی

301

37249001

محمدرضا جعفری

مسئول دفتر معاونت

301

اداره برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی

محمد نعیمی پور

رئیس اداره برنامه‌ریزی و آموزش نیروی انسانی

312

37256342

جلیل رحیمی

کارشناس مسئول اجرای دوره‌های آموزشی

311

حامد باقرپور

کارشناس مسئول برنامه‌ریزی و نیروی انسانی

315

محمد علی صالحیان

کارشناس اجرای دوره های آموزشی

313

---

کارشناس برنامه ریزی و نیروی انسانی

314

اداره فناوری اطلاعات

ابوالفضل پهلوان حسینی

رئیس اداره فناوری اطلاعات و آمار

130

37243145

37246162

علیرضا منتظری

کارشناس مسئول فناوری اطلاعات

132

مالک انوری

کارشناس فناوری اطلاعات

129

محسن بهادرنیا

کارشناس فناوری اطلاعات

140

روح الله پورصالح

کارشناس برنامه ریزی و توسعه هوشمندسازی مدارس

131

محمد علیخانی

کارشناس فناوری اطلاعات

128

گروه تحقیق و پژوهش

سعید شیبانی

رئیس گروه تحقیق و پژوهش

---

38241062

علی امیر چقماقی

کارشناس تحقیق و پژوهش

---

گروه  طرح و برنامه

رضا دادآفرین

رئیس گروه طرح و برنامه

302

37252051

مطهره افخمی

کارشناس مسئول گروه تجزیه و تحلیل فضاها، دانش آموز و نیروی انسانی

304

حجت خواجه امینیان

کارشناس طرح و برنامه

303

 

 

مسئول دریافت کننده
نوع تقاضا
نام و نام خانوادگی
کد ملی
نام پدر
تلفن همراه
پست الکترونیکی
موضوع تقاضا
متن تقاضا
فایل ضمیمه
Text to Identify
کد رهگیری