اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

آدرس:  يزد، چهار راه فرهنگيان، كوي سر دوراه،  اداره كل آموزش و پرورش استان يزد - کد پستی: 8917697745

 تلفن اداره كل: 5-37243021 - تلفن روابط عمومي: 37240144  – دورنگار دبیرخانه: 37244053

واحد

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

دفتر معاونت

علیرضا مصباح فر

معاون پژوهش، برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی

401

33144401

محمدرضا جعفری

مسئول دفتر معاونت

402

33144402

اداره برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی

محمد نعیمی پور

رئیس اداره برنامه‌ریزی و آموزش نیروی انسانی

421

33144421

جلیل رحیمی

کارشناس مسئول اجرای دوره‌های آموزشی

422

33144422

حامد باقرپور

کارشناس مسئول برنامه‌ریزی و نیروی انسانی

423

33144423

---

کارشناس اجرای دوره های آموزشی

424

33144424

---

کارشناس برنامه ریزی و نیروی انسانی

 

 

اداره فناوری اطلاعات

ابوالفضل پهلوان حسینی

رئیس اداره فناوری اطلاعات و آمار

441

33144441

علیرضا منتظری

کارشناس مسئول فناوری اطلاعات

442

33144442

مالک انوری

کارشناس فناوری اطلاعات

444

33144444

محسن بهادرنیا

کارشناس فناوری اطلاعات

443

33144443

روح الله پورصالح

کارشناس برنامه ریزی و توسعه هوشمندسازی مدارس

445

33144445

محمد علیخانی

کارشناس فناوری اطلاعات

446

33144446

گروه تحقیق و پژوهش

سعید شیبانی

رئیس گروه تحقیق و پژوهش

---

38241062

علی امیر چقماقی

کارشناس تحقیق و پژوهش

---

38241062

گروه  طرح و برنامه

رضا دادآفرین

رئیس گروه طرح و برنامه

431

33144431

مطهره افخمی

کارشناس مسئول گروه تجزیه و تحلیل فضاها، دانش آموز و نیروی انسانی

432

33144432

حجت خواجه امینیان

کارشناس طرح و برنامه

433

33144433

 

 

مسئول دریافت کننده
نوع تقاضا
نام و نام خانوادگی
کد ملی
نام پدر
تلفن همراه
پست الکترونیکی
موضوع تقاضا
متن تقاضا
فایل ضمیمه
Text to Identify
کد رهگیری