انجمن های علمی آموزشی معلمان استان یزد

فهرست انجمن های علمی و آموزشی معلمان استان یزد
فهرست انجمن های علمی و آموزشی معلمان استان یزد

حداقل کردن حداکثر

رديف

نام انجمن

مسئول انجمن

آدرس سایت

شماره تلفن تماس

1

ریاضی

سیدحسین میری

 

 

2

فیزیک

اکبر خداداد

 

 

3

زیست شناسی

سیده فلور آقایی

 

09133512137

4

ادبیات

هادی نوری شمسی

 

 

5

هنر

ولی رهبر

 

 

6

مدیران

محمد رضا طاقه باف

 

 

7

زبان انگلیسی

حسن جهانشاهی

 

 

8

ابتدایی

خانم مسعودی

www.yazdanjoman.ir

9137472070

9

شیمی

خلیل دهقان

 

 

10

جغرافی

علی رضاییان

 

 

11

دینی و قران

مصطفی آیت اللهی

 

 

12

عمران

سید مصطفی سالاری

 

 

13

علوم تجربی

سید حسین رضوی

aoyazd.ir