گروه تحقیق و پژوهش

همایش تحول‌آفرینی در آموزش و پرورش با محوریت سند تحول بنیادین
اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل همایش « تحول آفرینی در آموزش و پرورش با محوریت سند تحول بنیادین» را 29 مهرماه امسال برگزار می نماید.
هیچ نتیجه ای وجود ندارد