نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آشنایی با امور بیمه و قوانین آن


عنوان دوره: آشنایی با امور بیمه و قوانین ان

كد دوره: 99505920

ساعت دوره: 24 ساعت

ویژگی دوره: تخصصی

فراگیران: کلیه کارکنان اداری و آموزشی

مکان برگزاری: lms.rayadars.com

نحوه برگزاری دوره و ارزشیابی:

  1. فراگیران می بایست برای گذارندن دوره، محتوای دوره هر بخش را از سایت رایادرس دانلود و مطالعه كرده و در آزمون‌های میان دوره و آزمون پایانی شركت نمایند. مشاركت در پرسش و پاسخ ها الزامی نیست ولی شامل امتیاز می‌باشد.
  2. نمره قبولی 12 از 20 می باشد که بارم بندی آن به شرح ادامه است:

بارم بندی نمره پایانی:
آزمون 1 ،2،3 (میان دوره): 4 نمره ، جمعا 12نمره
آزمون 4(پایان دوره): 5 نمره
شرکت در پرسش و پاسخ: 1 نمره
فعالیت در دوره (شرکت در آزمون های تکرار و ...): 2 نمره
 

آزمون

شماره آزمون

جلسه

روز

تاریخ

ساعت آزمون

میان دوره

1

1,2,3

شنبه

7 مرداد

12 الی 24

دوشنبه

9 مرداد

12 الی 24

پنج شنبه

12 مرداد

12 الی 24

2

4,5

شنبه

14 مرداد

12الی 24

دوشنبه

16 مرداد

12 الی 24

3

6,7

شنبه

21 مرداد

12الی 24

دوشنبه

23 مرداد

12 الی 24

پایان دوره

4

تمامی جلسات

چهارشنبه

25 مرداد

12الی 24

پنج شنبه

26 مرداد

12الی 24

 
 محتوای دوره آموزشی آشنایی با امور بیمه و قوانین آن (فایل Word)
قسمت اول
قسمت دوم
 قسمت سوم
آدرس کوتاه: