نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آغاز دوره آموزشی مدیران مدارس سمپاد بصورت متمرکز در یزد

دوره قوانین، آیین نامه ها و مقررات آموزشی مدارس متوسطه استعداد های درخشان با کد 91707377 به مدت 16 ساعت برای مدیران مدارس استعداد درخشان دوره اول و دوم بصورت متمرکز در یزد برگزار می گردد

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد دوره قوانین ، آیین نامه ها و مقررات آموزشی مدارس متوسطه استعداد های درخشان برای مدیران مدارس استعدادهای درخشان استانهای کشور از امروز دریزد آغازشد و تا پایان هفته ادامه دارد.

به گفته رئیس اداره استعدادهای درخشان ودانش پژوهان جوان استان یزد این دوره آموزشی در دو نوبت دو روزه برگزار می شود و درمجموع 331 نفراز مدیران سمپاد دراین دوره شرکت دارند

"اکرم نجم"  گفت در نوبت اول این دوره ، مدیران مدارس متوسط اول حضور دارند و متعاقب آن این دوره آموزشی با حضور  مدیران مدارس متوسطه دوم برگزارخواهد شد .

وی افزود علاوه براین روسا و کارشناسان ادارات استعدادهای درخشان استانها نیز دراین دوره حضور دارند

گفتنی است صبح امروز مراسم آغازیین این دوره آموزشی با حضور رئیس مرکز ملی استعدادهای درخشان و دانش پژوهان کشور ، مدیرکل آموزش وپرورش استان درمجتمع آموزشی و رفاهی ذنبق یزد برگزارشد و پس از آن مدیران با حضور درکارگروه های 7 گانه ، این دوره اموزشی را آغازکردند