نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین جلسه توسعه شایستگی های مدیران

این جلسه که با حضور مدیر کل محترم و اعضاء جلسه در سالن اجتماعات برگزار گردید .

در این جلسه که با حضور مدیر کل محترم و اعضاء جلسه در سالن اجتماعات برگزار گردید . آقای مصباح فر معاونت محترم توضیحاتی در خصوص بخشنامه وزارتی توسعه شایستگی های مدیران مدارس ارائه نمود و اقدامات انجام شده را بدین شرح بیان کردند

-ارسال مشخصات 20 نفر از  منتخبین ارزیابان حرفه ای آموزش و پرورش از بین مدیران و کارشناسان به مرکز برنامه ریزی وزارت

- ارسال رزومه منتخبین ارزیاب حرفه ای آموزش و پرورش

- مشخص کردن کانون های مصاحبه مدیران و ارسال آن به مرکز برنامه ریزی وزارت  

- ارسال بخشنامه وزارتی توسعه شایستگی های مدیران مدارس به ادارت تابعه

- ارسال لیست مشخصات مدیران دولتی

- اعلام اسامی مدیران  مدارس و مراکز غیر دولتی توسط امور مشارکتها جهت ارسال به مرکز برنامه ریزی

- برنامه ریزی برای برگزاری  دوره های ضمن خدمت مدیران توسط اداره برنامه ریزی