نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید اعضای انجمن جغرافیایی استان گیلان از استان یزد

اعضای انجمن جغرافیایی استان گیلان ازتاریخ 25 الی 27 از جاذبه های گردشگری استان یزد بازدید به عمل آوردند

برنامه بازدید

روز اول   : سفر به شهرستان بافق ، سنگ آهن بافق  و کمپ کویری

روز دوم : به شهرستان میبد و خرانه ، چک چک

روز سوم : جاذبه های شهر یزد بازید نمودند