نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره آموزشی ستاره شناسی

دوره آموزشی ستاره شناسی به مدت 16 ساعت توسط انجمن علمی و آموزشی معلمان جغرافیای استان یزد برگزار گردید

در این دوره آموزشی که به صورت  تئوری و عملی برگزار گردید بیش از 50 نفر از دبیران محترم رشته جغرافیا،زمین شناسی، مطالعات اجتماعی ، فیزیک و... شرکت نمودند.

8 ساعت عملی دوره ستاره شناسی  در کمپ کویری و همراه با رصد ستارگان و ماه برگزار گردید.