نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره آموزشی ستاره شناسی گروه دوم

دوره آموزشی ستاره شناسی به مدت 16 ساعت به صورت تئوری و عملی در روز پنج شنبه و جمعه نهم و دهم اسفند ماه در کمپ کویری یزد و آموزشگاه 15 خرداد برگزار گردید.

این دوره آموزشی ستاره شناسی توسط  انجمن جغرافیای استان یزد با همکاری اداره برنامه ریزی اداره کل در روز پنجشنبه و جمعه نهم و دهم اسفند ماه تشکیل گردید . که آموزگاران  محترم آموزش ابتدایی ، و دبیران محترم جغرافیا  ، زمین شناسی ، مطالعات اجتماعی و فیزیک ... در دوره آموزشی شرکت کردند. این دروه به صورت 8 ساعت تئوری و 8 ساعت عملی برگزار گردید. که کارگاه عملی آن در طبعیت و کمپ کویری یزد فراگیران به رصد ستاره و ماه پرداختند