نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره شناخت جریان سلفی تکفیری

دوره آموزشی شناخت جریان سلفی تکفیری با همکاری سازمان بسیج فرهنگیان استان برگزار شد.

این دوره آموزشی به مدت 16 ساعت به مدت 3 روز جهت سرگروه های حلقه صالحین و کارشناسان حراست در یزد برگزار شد.