نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره مدیریت امنیت اطلاعات

این دوره آموزشی به مدت 20 ساعت بصورت متمرکز در مرکز آموزشی امام جعفر صادق علیه السلام برگزار گردید

در این دوره آموزشی الزامات و ممیزی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات  ISO/IEC 27001:2013 برای کارشناسان فناوری اطلاعات مناطق استان تشریح گردید.