نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره کشوری کارآفرینی در یزد

یزد میزبان رؤسای ادارات کار دانش و فنی و حرفه ای و ادارات تکنولوژی و گروه های آموزشی کشور در دوره آموزشی کارآفرینی

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد سید محسن حسینی مقدم در حضور روسای ادارات آموزش های فنی و حرفه ای و کار و دانش و روسای ادارات تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره متوسطه استان های سراسر کشور بیان داشت: یکی از مهم ترین سیاست های آموزش و پرورش بحث کیفیت بخشی می باشد.

وی با اشاره به اینکه دست یابی به کیفیت بخشی از طریق اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی امکان پذیر است گفت: نیاز به تعامل و هم افزایی در بحث کیفیت از اصول مهمی هستند که از ارزش خاصی برخوردارند.

حسینی مقدم، روسای ادارات را حلقه واسط بین ستاد و مدرسه دانست که باید نقص ها را برطرف کنند و شاهد کیفیت قابل توجه و بازتاب خوب در مدارس باشیم.

این مقام مسئول رویکرد آموزش مبتنی بر شایستگی را به عنوان برنامه اصلی وزارت آموزش و پرورش دانست که باید به ویژه در هنرستان های سراسر کشور اجرایی شود.

وی تصریح کرد: رویکرد آموزش مبتنی بر شایستگی باید به هنرآموزان، معلمان و مدیران که در انتقال اطلاعات به دانش‌آموزان دخالت دارند نهادینه شود و این امر با مسئولیت پذیری شما بزرگواران امکان پذیر خواهد بود.

مدیر کل دفتر آموزش های فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد: آموزش مبتنی بر شایستگی و ارزشیابی مبتنی بر شایستگی باید در هنرستان ها جاری شود تا کیفیت بخشی به سوی آموزش مبتنی بر شایستگی رود.

وی از جشنواره برتر الگوهای تدریس برای اولین بار در شاخه فنی و حرفه ای هنرستان ها خبر داد و افزود: ساخت پروژه و دستاورد های فناورانه در رشته های برق، الکترونیک و ... از دیگر رشته های هنرستانی است.

در پایان این مراسم از از کتاب راهنمای عملیاتی آموزش همراه با تولید رونمایی شد.