نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مجمع عمومی انجمن علمی آموزشی معلمان جغرافیا

مجمع عمومی انجمن علمی آموزشی معلمان جغرافیا در تاریخ 07/12/96 با حضور دکتر امیدوار عضو هیات علمی دانشگاه یزد در محل پژوهشکده تعلیم و تربیت برگزار گردید

در ابتدای این جلسه آای نعیمی پور رئیس اداره برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی در خصوص نقش انجمن های علمی در کیفیت بخشی آموزشی و نیز تاثیر آن در توسعه مشارکت فرهنگیان به ایراد سخن پرداخت

در ادامه سخنرانی جناب آقای دکتر امیدوار پیرامون تغییرات اقلیمی و تاثیرات آن در استان یزد انجام گرفت

دکتر امیدوار به تاثیرات گرمایشی زمین و اثرات آن بر ایران و بویژه یزد پرداخت و تنها راه مقابله با آن را مدیریت مصرف دانستند

در خاتمه جلسه انتخابات انجمن انجام گرفت و اعضای شورای اجرایی و بازرسی جدید انجمن مشخص گردید