نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آشنایی با آسمان با استفاده از گنبد آسمان نما

قابل توجه دبیران فیزیک دوره دوم متوسطه استان یزد
انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک استان یزد از برگزاری کارگاه آشنایی با آسمان با استفاده از گنبد آسمان نما را در راستای تقویت بنیه علمی دبیران فیزیک در تاریخ دوشنبه 24 آبان در محل دبیرستان ایرانشهر خبر داد

دبیران فیزیک دوره دوم متوسطه جهت شرکت در این کارگاه از طریق لینک زیر می توانند ثبت نام نمایند.

لینک ثبت نام