نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی "جئوجبرا و زی پرشن"

رئیس شورای اجرایی انجمن علمی آموزشی معلمان ریاضی از برگزاری دوره آموزشی "جئوجبرا و زی پرشین" در تیرماه خبر داد.

آدرس کوتاه: