نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی کتاب آزمایشگاه توسط انجمن علمی و آموزشی معلمان زیست شناسی

کارگاه آموزشی کتاب آزمایشگاه علوم تجربی ۲ در سه قسمت زیست، شیمی و فیزیک برگزار گردید

کارگاه آموزشی کتاب آزمایشگاه علوم تجربی ۲ در سه قسمت زیست، شیمی و فیزیک توسط انجمن علمی و آموزشی معلمان زیست شناسی از ساعت 8 لغایت 18 در محل پژوهشسرای برازنده مقدم  برگزار گردید. در دوره ی زیست ۴۰ نفر ، در دوره شیمی۲۸ نفر و در دوره فیزیک ۱‌۸ نفر از دبیران زیست شناسی استان شرکت کردند .