نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تفسیر آیات برگزیده (واژه های آسمانی)

عنوان دوره: تفسیر آیات برگزیده (واژهای آسمانی)

کد دوره: 99505927

ساعت دوره: 24 ساعت

ویژگی دوره: تخصصی

فراگیران: کلیه کارکنان اداری و آموزشی

مکان برگزاری: lms.rayadars.com

نحوه برگزاری دوره و ارزشیابی:

  1. فراگیران می بایست برای گذارندن دوره، محتوای دوره را در هر بخش از سایت رایادرس دانلود و مطالعه كرده و در آزمون‌های میان دوره و آزمون پایانی شركت نمایند. مشاركت در پرسش و پاسخ ها الزامی نیست ولی شامل امتیاز می‌باشد.
  2. نمره قبولی 12 از 20 می باشد که بارم بندی آن به شرح ادامه است:

بارم بندی نمره پایانی:
آزمون 1 ،2،3 (میان دوره): 4 نمره ، جمعا 12نمره
آزمون 4(پایان دوره): 5 نمره
شرکت در پرسش و پاسخ: 1 نمره
فعالیت در دوره (شرکت در آزمون های تکرار و ...): 2 نمره

آزمون

شماره آزمون

جلسه

شماره فراز

روز

تاریخ

ساعت آزمون

میان دوره

1

1,2,3,4

 1 الی 240

سه شنبه

17مرداد

 12 الی 24

پنج شنبه

19مرداد

 12 الی 24

یکشنبه

22 مرداد

 12 الی 24

2

5,6,7

241 الی 420

شنبه

28مرداد

 12الی 24

دوشنبه

30مرداد

 12 الی 24

3

8,9,10

 421 الی 607

چهارشنبه

8شهریور

 12 الی 24

شنبه

11شهریور

 12 الی 24

پایان دوره

4

تمامی جلسات

 1 الی607  

سه شنبه

14شهریور

12  الی 24

پنج شنبه

16شهریور

 12 الی 24

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه: