نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه شورای اجرایی انجمن جغرافیا

اولین جلسه شورای اجرایی سال 98 در تاریخ 30/2/98 با حضور اعضای شورای اجرایی در محل پژوهشکده تعلیم و تربیت با هدف تنظیم برنامه عملیاتی سال 98برگزار شد .

در ابتدای جلسه آقای محمد نعیمی پور رئیس انجمن ضمن تبریک ولادت امام حسن مجتبی (ع) و نیز آرزوی قبولی طاعات همکاران در ماه مبارک رمضان گزارشی از فعالیت های انجمن در سال 97 ارائه نموده و برلزوم تهیه یک برنامه عملیاتی برای سال 98 تاکید فرمودند.

سپس هریک از اعضا دیدگاههای خود را در خصوص این برنامه اعلام و برنامه ذیل با نظر اعضا مصوب گردید.

                                   

ردیف

عنوان برنامه

مدرس

تاریخ برگزاری

مکان

مخاطبین

1

همایش نوسانات اقلیمی و بررسی  موضوع اقلیم در کتب درسی جغرافیا

دکتر امیدوار

98/4/14

پژوهشکده تعلیم و تربیت

دبیران جغرافیا

2

کارگاه مخاطرات طبیعی

دکتر شهریار

98/7/19

به صورت میدانی

دبیران جغرافیا و زمین شناسی

3

مبانی زمین شناسی با تاکید بر کتب درسی

دکتر تاج بخش

98/9/29

 به صورت میدانی

دبیران جغرافیا و زمین شناسی

4

جغرافیای طبیعی استان یزد

دکتر مهر شاهی

98/11/18

به صورت میدانی

دبیران جغرافیا

5

جغرافیای شهری

دکتر پور احمد

98/5/25

پزوهشکده تعلیم و تربیت

دبیران جغرافیا

6

جغرافیای سیاسی

دکتر لشکری

99/1/29

پژوهشکده تعلیم و تربیت

دبیران جغرافیا