نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه نقدوبررسی کتاب نونگاشت حسابان و ریاضی

چهارمین جلسه نقدوبررسی کتاب نونگاشت حسابان۲ و ریاضی ۳ با حضور ۲۰ نفر از همکاران نواحی ومناطق یک ، دو، زارچ و اشکذردر محل خانه ریاضیات

جلسه نقدوبررسی کتاب نونگاشت حسابان و ریاضی  توسط انجمن ریاضی

چهارمین جلسه نقدوبررسی کتاب نونگاشت حسابان۲ و ریاضی ۳  با  حضور ۲۰ نفر از همکاران نواحی ومناطق یک ، دو، زارچ و اشکذردر محل خانه ریاضیات برگزار گردید. دراین جلسه ادامه فصل مشتق و کاربرد مشتق مورد بحث وبررسی قرارگرفت.
در ادامه استاد انتظاری پیرامون مسایلی در این فصول کتاب  نکاتی را متذکر شدند.