نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره‌های فناوری اطلاعات


با توجه به تفاهم نامه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد با آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد دانش، دوره های آموزشی فناوری اطلاعات به شرح جدول ذیل برگزار خواهد شد.

 

ردیف

کد دوره

عنوان دوره

ساعت

نحوه برگزاری آزمون

1

92003079

مهارتهای حرفه ای و اداری کار با رایانه

28

مرکز آزمون -کتبی و عملی

2

91400865

مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک

8

مرکز آزمون- کتبی

 

روش ثبت نام : سامانه اینترنتی آموزشگاه دانش به آدرس Danesh-it.com

آدرس آموزشگاه: یزد-  جنب میدان مسکن - تلفن: 36292505

تذکرات:

آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد دانش صرفا مجوز برگزاری کلاس و آزمون دوره‌های فناوری اطلاعات مندرج در جدول فوق را دارد.

پیش نیاز دوره آموزشی مهارتهای حرفه ای و اداری کار با رایانه ، مهارت‌های هفتگانه ICDL است.

زمان برگزاری دوره مهارت‌های هفتگانه ICDL متعاقبا اعلام می گردد
آدرس کوتاه: