نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره های آموزشی متمرکز کتب جدیدالتالیف پایه دهم شاخه نظری

رئیس اداره برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی از برگزاری دوره های آموزشی متمرکز کتب جدیدالتالیف پایه دهم برای مناطق ابرکوه، اردکان، بافق، بهاباد، خاتم، مروست میبد و نیر در مهرماه سال تحصیلی جدید خبر داد

محمد نعمیمی پور گفت:  ثبت نام فراگیران حائز شرایط مناطق مذکور با توجه به جدول ذیل توسط کارشناس آموزش نیروی انسانی محل خدمت فراگیران تا تاریخ 95/07/07 انجام می شود.

شرایط دوره های آموزشی کتب تازه تالیف پایه دهم

ردیف

عنوان دوره

کد دوره

ساعت دوره

شرایط دوره

رشته شغلی

رشته تدریس

مقطع

1

ریاضی 1

99505705

18

دبیری(102) , هنرآموزی(103)

ریاضی (1066),ریاضی (4058),ریاضی (4410),ریاضیات وآمار(205),

هندسه (401),هندسه (4047)

متوسطه دوره دوم (26),متوسطه عمومي (5),

کاردانش (25),بازرگاني وحرفه اي (7)

2

هندسه 1

99505706

12

دبیری(102)

هندسه (401),هندسه (4047),ریاضی (1066),ریاضی (4058),

ریاضی (4410),ریاضیات (202)

متوسطه دوره دوم (26),متوسطه عمومي (5)

3

ریاضی و آمار 1

99505707

12

دبیری(102)

ریاضی (1066),ریاضی (4058),ریاضی (4410),ریاضیات وآمار(205)

متوسطه دوره دوم (26),متوسطه عمومي (5)

4

دینی و قرآن 1

99505711

12

دبیری(102)

دینی وقرآن (1051),دینی وقرآن (188),اخلاق (1080),

اخلاق وتربیت اسلامی (4006),اخلاق وتربیت اسلامی (5005)

متوسطه دوره دوم (26),متوسطه عمومي (5)

5

دینی و قرآن 1

99505712

12

دبیری(102), هنرآموزی(103)

دینی وقرآن (1051),اخلاق (1080),دینی وقرآن (188),

اخلاق وتربیت اسلامی (4006),اخلاق وتربیت اسلامی (5005)

متوسطه دوره دوم (26),متوسطه عمومي (5),

بازرگاني وحرفه اي (7),کاردانش (25),هنرستان فني (6)

6

عربی 1

99505713

12

دبیری(102)

عربی (1053),آموزش زبان عربی (4016),صرف عربی (4022)

متوسطه دوره دوم (26),متوسطه عمومي (5)

7

عربی 1

99505714

12

دبیری(102),

هنرآموزی(103)

عربی (1053),آموزش زبان عربی (4016),صرف عربی (4022)

متوسطه دوره دوم (26),متوسطه عمومي (5)

,بازرگاني وحرفه اي (7),کاردانش (25),هنرستان فني (6)

8

فیزیک 1

99505715

15

دبیری(102)

فیزیک (1063),فیزیک (286),فیزیک (4217)

متوسطه دوره دوم (26),متوسطه عمومي (5)

9

فیزیک 1

99505716

15

دبیری(102)

فیزیک (1063),فیزیک (286),فیزیک (4217)

متوسطه دوره دوم (26),متوسطه عمومي (5)

10

شیمی 1

99505717

15

دبیری(102)

شیمی (1062),شیمی (235),شیمی (4220)

متوسطه دوره دوم (26),متوسطه عمومي (5)

11

شیمی 1

99505718

15

دبیری(102)

شیمی (1062),شیمی (4220),شیمی (235)

متوسطه دوره دوم (26),متوسطه عمومي (5)

12

زیست شناسی1

99505719

24

دبیری(102)

زیست شناسی (1064),زیست شناسی (4225),

زیست شناسی (4896),زیست شناسی (218)

متوسطه دوره دوم (26),متوسطه عمومي (5)

13

زبان انگلیسی

99505720

18

دبیری(102), هنرآموزی(103)

زبان انگلیسی (1069),زبان انگلیسی (209)

متوسطه دوره دوم (26),متوسطه عمومي (5),بازرگاني وحرفه اي (7),کاردانش (25),هنرستان فني (6)

14

جغرافیای عمومی

99505721

12

دبیری(102), هنرآموزی(103)

جغرافیا(1056),جغرافیا(142),جغرافیای عمومی (4190),

جغرافیای عمومی (141)

متوسطه دوره دوم (26),متوسطه عمومي

 (5),بازرگاني وحرفه اي (7),کاردانش (25)

15

تاریخ 1

99505722

18

دبیری(102)

تاریخ (1057),تاریخ عمومی (112)

متوسطه دوره دوم (26),متوسطه عمومي (5),بازرگاني وحرفه اي (7),کاردانش (25),هنرستان فني (6)

16

جامعه شناسی1

99505723

18

دبیری(102)

جامعه شناسی (136),علوم اجتماعی (1054)

متوسطه دوره دوم (26),متوسطه عمومي (5)

 
محمد نعیمی پور افزود تقویم اجرایی دوره های آموزشی به شرح جدول ذیل می باشد که در محل مرکز آموزش نیروی انسانی فرهنگیان واقع در خیابان امام خمینی، خیابان شهید ابراهیمی(فرمانداری سابق) برگزار می گردد.
 

عنوان دوره

ریاضی 1

هندسه 1

ریاضی و آمار 1

عربی 1

دینی ، قرآن و اخلاق 1

شیمی 1

فیزیک 1

جغرافیای عمومی

تاریخ 1

جامعه شناسی 1

کد دوره

99505705

99505706

99505707

99505713

99505711

99505717

99505715

99505721

99505722

99505723

99505714

99505712

99505718

99505716

ایام

تاریخ / ساعت

18

12

12

24

24

30

30

12

18

18

42

پنج شنبه

1395/07/08

*

*

 

*

 

*

*

 

جمعه

1395/07/09

*

 

*

*

*

   

*

پنج شنبه

1395/08/06

*

*

 

*

 

*

*

 

جمعه

1395/08/07

*

 

*

*

*

   

*

پنج شنبه

1395/08/13

*

*

     

*

*

 

جمعه

1395/08/14

*

 

*

 

*

   

*

جمعه

1395/08/21

       

*

     
 

*          شروع کلاسها ساعت 8:30 صبح می باشد .

*          شروع کلاس ریاضی  روزهای پنج شنبه ساعت 10 صبح می باشد .

*          شروع کلاس جغرافیای عمومی ساعت 15 می باشد .

*          ادامه کلاسهای زیست شناسی و زبان انگلیسی اعلام خواهد گردید.

آدرس کوتاه: