نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره های آموزش الکترونیکی کتب جدیدالتالیف پایه دهم شاخه فنی و حرفه ای

هنرآموزان واجد شرایط با توجه به رشته تدریس از تاریخ 95/05/27 لغایت 95/06/21 با مراجعه به سامانه جامع مدیریت و آموزش یادگیری فرهنگیان LTMS نسبت به ثبت نام و شرکت در دوره اقدام نمایند.

آدرس کوتاه: