نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سومین جلسه شورای اجرایی انجمن علمی آموزشی جغرافیا

سومین جلسه شورای اجرایی سال 97 انجمن علمی آموزشی معلمان جغرافیای استان یزد

سومین جلسه شورای اجرایی سال 97 انجمن علمی و آموزشی معلمان جغرافیای استان یزد در تاریخ   97/07/27  با حضور اعضای شورا برگزار شد.