نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فراخوان فصلنامه سلام آموزگار

انجمن علمی آموزشی معلمان ابتدایی استان یزد از شروع فعالیت فصلنامه تخصصی آموزش ابتدایی با نام سلام آموزگار خبر داد

این فصلنامه با هدف ایجاد بستری برای نشر تجربیات ارزشمند فرهنگیان و مطالب آموزنده معلمان منتشر می گردد و امید است همه صاحبنظران و پیشکسوتان، فرهیختگان و دانشجو معلمان ما را در ارائه محتوی خوب و مناسب نشریه یاری نمایند.