نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مبانی و اصول آموزش و پرورش در شاخه فنی و حرفه ای

عنوان دوره: مبانی و اصول آموزش و پرورش در شاخه فنی و حرفه ای

ساعت دوره: 16 ساعت

ویژگی دوره: تخصصی

فراگیران: هنرآموز با کد رشته شغلی 103

نحوه برگزاری دوره: بصورت الکترونیکی و  از طریق سامانه LTMS- فراگیران می توانند از قسمت "دوره‌های ثبت‌نام‌شده" با كلیك بر روی پیوند "ورود به كلاس" و سپس قسمت "محتوای دوره" وارد فرایند آموزش شوند.

مرحله اول برگزاری

 

زمان برگزاری دوره: خردادماه1396 در چهار مرحله به شرح جدول ادامه

دوره

زمان برگزاری

ساعت برگزاری

آزمون اول

چهارشنبه - 17/3/96

9:30 – 9
14:30 – 14
20:30 – 20

آزمون دوم

یكشنبه - 21/3/96

9:30 – 9
14:30 – 14
20:30 – 20

آزمون سوم

چهارشنبه -  24/3/96

9:30 – 9
14:30 – 14
20:30 – 20

آزمون چهارم

یكشنبه - 28/3/96

9:30 – 9
14:30 – 14
20:30 – 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرحله دوم برگزاری

زمان برگزاری دوره: تیرماه1396 در چهار مرحله به شرح جدول ادامه

دوره

زمان برگزاری

ساعت برگزاری

آزمون اول

یكشنبه - 11/4/96

9:30 – 9
14:30
– 14
20:30
– 20

آزمون دوم

دوشنبه - 12/4/96

9:30 – 9
14:30
– 14
20:30
– 20

آزمون سوم

سه شنبه -  13/4/96

9:30 – 9
14:30
– 14
20:30
– 20

آزمون چهارم

چهارشنبه - 14/4/96

9:30 – 9
14:30
– 14
20:30
– 20

 
آدرس کوتاه: