نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

محتوای دوره مهارتهای بدو انتصاب مدیران و معاونان

محتوای دوره شامل

1- مقدمات مدیریت آموزشگاهی

2- آیین نامه اجرایی مدارس

3- آیین نگارش و مکاتبات اداری

4- آسیب شناسی فضای مجازی

5- ایمنی اماکن و فضاهای ورزشی مدارس

 

دریافت فایل فشرده محتوا

آدرس کوتاه: