نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش تنوع زیستی

این همایش با حضور دبیران جغرافیا ، مدرسین کتاب انسان و محیط زیست ، دبیران مطالعات اجتماعی و دانشجویان رشته محیط زیست دانشگاه در پژوهشکده تعلیم و تربیت برگزار گردید

این همایش با توجه به ضرورت اطلاع رسانی به مدرسین کتاب انسان و محیط زیست ، تشکیل شد.

در این جلسه  " ایران نژاد " استاد دانشگاه و عضو هیت علمی دانشگاه یزد بیاناتی را به شرح ذیل ایراد نمودند

- مبانی حفاظت از طبیعت و تنوع زیستی

- مشارکت آگاهانه همه مردم

- پراکنش تنوع زیستی در ایران و جهان

- عوامل عمده تهدید کننده توع زیستی ( شکار بی رویه ، کشاورزی، گرم شدن کره زمین ، آلودگی ها)

- تنوع زیستی استان یزد

-