نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی انجمن معلمان ریاضی با حضورهمکاران جدیدالاستخدام

کارگاه آموزشی انجمن معلمان ریاضی با حضورهمکاران جدیدالاستخدام در محل دبیرستان دوره ی اول رمضانخانی تشکیل گردید.

کارگاه آموزشی انجمن معلمان ریاضی با حضورهمکاران  جدیدالاستخدام
کارگاه آموزشی انجمن معلمان ریاضی با حضورهمکاران  جدیدالاستخدام در محل دبیرستان دوره ی اول رمضانخانی تشکیل گردید.
ابتدا سر کار خانم حبیبیان سرگروه دوره ی متوسطه اول ناحیه یک مطالبی پیرامون روشهای تدریس و شیوه های کلاسداری در دوره ی متوسطه ی  اول موضوعاتی را مطرح کردند سپس با همراهی دیگر همکاران مطالب جمع بندی شد.
 در ادامه آقای کارگر از تجربیات خود در کلاسداری و معلمی گفتند.
در پایان کارگاه، به همکاران فرصت داده شد تا از تجربیات خود در کلاس مطالبی را بیان کنند و سوالات مطرح شده ی ایشان در مورد معلمی و روشهای تدریس به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.