نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی بررسی و تحلیل کتابهای ادبیات متوسطه برگزارشد

باحضور 60 نفر از دبيران ادبيات فارسى نواحى يک و دو کارگاه آموزشى بررسى و تحليل کتابهاى ادبيات پايه ى دهم متوسطه برگزار شد.

ه گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد،  باحضور 60 نفر از دبيران ادبيات فارسى نواحى يک و دو کارگاه آموزشى بررسى و تحليل کتابهاى ادبيات پايه ى دهم متوسطه در مرکز نيروى انسانى و تحقيقات آموزش و پرورش برگزار شد.

اين کارگاه آموزشى، توسط انجمن علمى معلمان ادبيات استان يزد و با حضور دکتر کمالى نهاد و دکتر صديق پور از مؤلفان کتب درسى ادبيات و رئيس و عضو شوراى اجرايى اتحاديه ى انجمن هاى علمى معلمان ادبيات کشور برگزار گردید.

گفتنی است شرکت کنندگان در اين گردهمايى به عضويت انجمن معلمان ادبيات يزد درآمدند و گواهى شرکت در اين کارگاه چهارساعته و متن کتاب نگارش پايه ى دهم را دريافت  و باشيوه ى تدريس و محتواى کتب جديد التأليف آشنا شدند.

همچنین معلمان ادبيات مى توانند از اين پس با عضويت در انجمن علمی معلمان ادبیات در برنامه هاى علمى و آموزشى و پژوهشى انجمن شرکت و از مزاياى آن بهره مند گردند.