نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی مهارتهای جغرافیایی Gps & Gis

کارگاه آموزشی مهارتهای جغرافیایی Gps & Gis در پژوهشکده تعلیم و تربیت در تارخ 97/9/9 برگزار شد

کارگاه آموزشی مهارتهای جغرافیایی Gps & Gis در پژوهشکده تعلیم و تربیت  با حضور دبیران جغرافیا و استاد مفیدی فر برگزار گردید . در این کارگاه آموزشی که به صورت تئوری و عملی برگزار گردید دبیران محترم  با  اجرای و نحوه کار با نرم افزار Gps  و Gis آشنا شدند .