نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه بررسی کتاب های ریاضی پایه دوازدهم

این جلسه با حضور ۳۰ نفر از همکاران نواحی ومناطق یک ، دو، میبد و زارچ در محل خانه ریاضیات ،ازساعت ۱۶ لغایت ۱۸ تشکیل گردید.

این جلسه با حضور ۳۰ نفر از همکاران نواحی ومناطق یک ، دو، میبد و زارچ در محل خانه ریاضیات ،ازساعت ۱۶ لغایت ۱۸ تشکیل گردید.

ابتدا راجع به تمرین ۵ صفحه ۳۴ کتاب حسابان ۲ و در ادامه پیرامون رسم توابع با کمک تبدیل وانتقال بحث شد و چند روش مختلف ارائه گردید ودرمورد اشتباهات رایج دانش آموزان در رسم توابع مختلف بویژه توابع لگاریتم و ترکیب توابع بحث و تبادل نظر شد.

جلسه دوم کارگاه فوق الذکر

سه شنبه مورخ ششم آذرماه راس ساعت ۱۶:3۰ در خانه ریاضیات برگزار می گردد. تشریف فرمایی فعالانه  بزرگواران مزید امتنان خواهد بود.