نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

96024-دوره های الکترونیکی کتب تازه تالیف پایه یازدهم


قابل توجه فراگیران محترم
دوره‌های الکترونیکی در سامانه رایادرس به آدرس rayadars.com با توجه به نکات ذیل برگزار می گردد.
1-فراگیران می بایست برای گذارندن دوره در هر بخش مطالب را مطالعه كرده و در آزمون های پودمانی شركت نمایند. مشاركت در پرسش و پاسخ های الزامی نیست ولی شامل امتیاز می باشد.
2-برنامه زمانی آزمون ها در سامانه رایادرس درج خواهد شد. 
3-آزمون ها به صورت پودمانی اجرا خواهد شد و كسب هر نمره پودمان مستقل از بقیه آزمونها اجباری است.
4-نمره قبولی 12 از  20 می باشد و نمره پایانی بر اساس فعالیت های ذكر شده بصورت 10 نمره فعالیت و مشاركت در دوره و 10 نمره آزمون ها محاسبه خواهد شد.

5-شركت در دوره برای تمامی همكاران دولتی و غیر دولتی شاغل در واحد های آموزشی كه ابلاغ مرتبط دارند الزامی می باشد.

 

عنوان دوره

كد دوره

شرایط فراگیران

زمان ثبت‌نام

زمان‌برگزاری

بررسی، تحلیل وروش تدریس پودمان مهارتی «نقشه کشی ساختمان » پایه یازدهم

99505982

,رشته تدریس: مهارت طراحی معماری (2051),مهارت نقشه کشی ساختمان (2052),ساختمان سازي(73211),نازك كاري ساختمان(73212),اسكلت سازي ساختمان(73213),نقشه كشي ساختمان(73214),دانش فني پايه (ساختمان)(73217),نقشه كشي فني رايانه‌اي(88000),کارآموزی (1417),مقررات وضوابط ساختمان (1307),ایستایی (1305),کارگاه وعملیات ساختمان (1304),ترسیمات فنی ونقشه کشی ساختمان (1303),تکنولوژی ساختمان (1302)

13 شهریور تا 20 شهریور

شروع 21 شهریور

بررسي ، تحليل و روش تدريس پودمان مهارتي «پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب » پايه يازدهم

99505963

, رشته تدریس: مهارت برنامه نویسی کامپیوتر(2031),مهارت طراحی باکامپیوتر(2034),مهارت گرافیک کامپیوتری (2036),نقشه كشي فني رايانه‌اي(88000),کارآموزی (1417),مهارت کاربری عمومی کامپیوتر(2033),کامپیوتر(319),مبانی کامپیوتر(1431),دانش فني پايه (شبكه و نرم‌افزار رايانه)(68817),پياده سازي سيستم‌هاي اطلاعاتي و طراحي وب(68814),توسعه برنامه‌سازي و پايگاه داده(68813),توليد محتواي الكترونيك و برنامه‌سازي(68812),نصب و راه‌اندازي سيستم‌هاي رايانه‌اي(68811),کارگاه بسته های نرم افزاری (1432),برنامه سازی (1433),سخت افزارکامپیوتر(1434),شبکه کامپیوتری (1435),زبان تخصصی کامپیوتر(1436)

6 شهریور تا 17 شهریور

17 شهریور تا 5 آبان

بررسی تحلیل وروش تدریس (نگارش 2) پایه یازدهم

99506027

, رشته تدریس: آموزش زبان فارسی (4079),دستوروزبان فارسی (4072),فارسی (4082),آئین نگارش وسخنوری (4073),زبان وادبیات فارسی (1052

شروع 22 شهریور

شروع 1 مهر

بررسی تحلیل و روش تدریس (هندسه2) پایه یازدهم

99506032

, رشته تدریس: هندسه (401),هندسه (4047),هندسه تحلیلی وجبرخطی942),هندسه ترسیمی (4455),ریاضی (1066),آمارومدلسازی (1067

شروع 22 شهریور

شروع 1 مهر

بررسی تحلیل و روش تدریس (زبان انگلیسی2) پایه یازدهم

99506039

, رشته تدریس: زبان انگلیسی (209),زبان انگلیسی (1069),زبان انگلیسی (پیش نیازدانشگاهی )(4038),زبان انگلیسی (تخصصی رشته علوم تجربی )(4041),زبان تخصصی (563),زبان خارجی (5003

شروع 22 شهریور

شروع 1 مهر

بررسی تحلیل وروش تدریس (فارسی2) پایه یازدهم

99506026

رشته تدریس: آموزش زبان فارسی (4079),ادبیات فارسی (راهنمایی )(1026),دستوروزبان فارسی (4072),زبان وادبیات فارسی (5002),زبان وادبیات فارسی (1052),فارسی (4082),فارسی (پیش نیازدانشگاهی )(4081)

شروع 22 شهریور

شروع 3 مهر

بررسی تحلیل وروش تدریس (فارسی ونگارش فنی وحرفه ای ) پایه یازدهم

99506028

, رشته تدریس: آموزش زبان فارسی (4079),ادبیات فارسی ( متوسطه اول)(2501),ادبیات فارسی (راهنمایی )(1026),دستوروزبان فارسی (4072),زبان وادبیات فارسی (5002),زبان وادبیات فارسی (1052),زبان وادبیات فارسی (پیش دانشگاهی )(1102),فارسی (4082),فارسی (پیش نیازدانشگاهی )(4081)

,مقطع: بازرگاني وحرفه اي (7),کاردانش (25),هنرستان فني (6),کاردانش استثنايي (37),فني استثنايي (34)

شروع 22 شهریور

شروع 3 مهر

بررسی تحلیل و روش تدریس (علوم وفنون ادبی2) پایه یازدهم

99506029

 

 

 

بررسی تحلیل و روش تدریس (انسان ومحیط زیست) پایه یازدهم

99506030

 

 

 

بررسی تحلیل وروش تدریس (ریاضی2) پایه یازدهم

99506031

 

 

 

بررسی تحلیل  وروش تدریس (حسابان) پایه یازدهم

99506033

 

 

 

بررسی تحلیل و روش تدریس (آمارواحتمال) پایه یازدهم

99506034

 

 

 

بررسی تحلیل و روش تدریس (ریاضی و آمار2) پایه یازدهم

99506035

 

 

 

بررسی تحلیل وروش تدریس (عربی 2) پایه یازدهم

99506036

 

 

 

بررسی تحلیل و روش تدریس (عربی تخصصی انسانی) پایه یازدهم

99506037

 

 

 

بررسی تحلیل وروش تدریس (دینی .قران واخلاق 2) پایه یازدهم

99506038

 

 

 

بررسی تحلیل و روش تدریس (فیزیک 2) پایه یازدهم

99506040

 

 

 

بررسی تحلیل و روش تدریس (شیمی 2) پایه یازدهم

99506041

 

 

 

بررسی تحلیل و روش تدریس (زیست شناسی 2) پایه یازدهم

99506042

 

 

 

بررسی تحلیل وروش تدریس (زمین شناسی) پایه یازدهم

99506043

 

 

 

بررسی تحلیل و روش تدریس (آزمایشگاه علوم تجربی 2) پایه یازدهم

99506044

 

 

 

بررسی تحلیل و روش تدریس (جغرافیای 2 انسانی) پایه یازدهم

99506045

 

 

 

بررسی تحلیل و روش تدریس (تاریخ 2 انسانی) پایه یازدهم

99506046

 

 

 

بررسی تحلیل  و روش تدریس (جامعه شناسی 2 انسانی) پایه یازدهم

99506047

 

 

 

بررسی تحلیل و روش تدریس (روانشناسی) پایه یازدهم

99506048

 

 

 

بررسی تحلیل و روش تدریس (فلسفه1) پایه یازدهم

99506050

 

 

 

بررسی تحلیل و روش تدریس (هنر) پایه یازدهم

99506057

 

 

 

بررسی تحلیل و روش تدریس (تربیت بدنی ) پایه یازدهم

99506058

 

 

 

بررسی تحلیل و روش تدریس (برنامه ویژه مدرسه) پایه یازدهم

99506059

 

 

 

بررسی، تحلیل و روش تدریس «منطق» پایه یازدهم

99506049

 

 

 

بررسی ، تحلیل و روش تدریس « آمادگي دفاعي » پايه دهم

99506127

 

 

 

بررسی، تحلیل وروش تدریس پودمان مهارتی «تولید قطعات به روش فرزکاری و سنگ زنی» پایه یازدهم

99505972

 

 

 

بررسی، تحلیل وروش تدریس پودمان مهارتی «اسکلت سازی ساختمان » پایه یازدهم

99505981

 

 

 

بررسی، تحلیل وروش تدریس پودمان مهارتی «ارزشیابی مبتنی بر شایستگی » پایه یازدهم

99505995

 

 

 

بررسی، تحلیل وروش تدریس پودمان مهارتی «دوره تربیت مولف کتاب های فنی و حرفه ای- گروه مکانیک » پایه یازدهم

99506017

 

 

 

بررسي ، تحليل و روش تدريس پودمان مهارتي «تكميل كاري قطعات فلزي » پايه يازدهم

99505973

 

 

 

بررسی تحلیل و روش تدریس پودمان مهارتی (تولید قطعات به روش ترشکاری)پایه یازدهم

99505971

 

 

 

بررسي ، تحليل و روش تدريس پودمان مهارتي «نوآوري و كارآفريني» پايه يازدهم

99505964

 

 

 

بررسي ، تحليل و روش تدريس پودمان مهارتي «كاربرد فناوري نوين» پايه يازدهم

99505964

 

 

 

بررسي ، تحليل و روش تدريس پودمان مهارتي «مديريت توليد» پايه يازدهم

99505966

 

 

 

بررسي ، تحليل و روش تدريس پودمان مهارتي «رياضي 2» پايه يازدهم

99505998

 

 

 

 
آدرس کوتاه: