نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

96024-دوره های الکترونیکی کتب تازه تالیف پایه یازدهم


قابل توجه فراگیران محترم
دوره‌های الکترونیکی در سامانه یادگیری آنلاین emooc ، سامانه رایادرس به آدرس rayadars.com(شماره پشتیبانی: 02166120121) ، سامانه مهدوی(شماره پشتیبانی: 02143313) به آدرس edu.mahdavi.ir و سامانه فرایاد (شماره پشتیبانی: 02188176609 داخلی 206) و سامانه مرآت به آدرس lms.yadgirandeh.ir (شماره پشتیبانی:02185670) با توجه به نکات ذیل برگزار می گردد.
1-فراگیران می بایست برای گذارندن دوره در هر بخش مطالب را مطالعه كرده و در آزمون های پودمانی شركت نمایند. مشاركت در پرسش و پاسخ های الزامی نیست ولی شامل امتیاز است.
2-برنامه زمانی آزمون ها در سامانه های مذکور درج خواهد شد وآزمون ها به صورت پودمانی اجرا خواهد شد و كسب نمره هر پودمان مستقل از بقیه آزمونها و اجباری است. نمره قبولی 12 از  20 است.

3-شركت در دوره برای تمامی همكاران دولتی و غیر دولتی شاغل در واحد های آموزشی كه ابلاغ مرتبط دارند الزامی می باشد.

 

عنوان دوره

كد دوره

شرایط فراگیران

زمان ثبت‌نام

زمان‌برگزاری

بررسی، تحلیل وروش تدریس پودمان مهارتی «نقشه کشی ساختمان » پایه یازدهم

99505982

رشته تدریس: مهارت طراحی معماری (2051),مهارت نقشه کشی ساختمان (2052),ساختمان سازي(73211),نازك كاري ساختمان(73212),اسكلت سازي ساختمان(73213),نقشه كشي ساختمان(73214),دانش فني پايه (ساختمان)(73217),نقشه كشي فني رايانه‌اي(88000),کارآموزی (1417),مقررات وضوابط ساختمان (1307),ایستایی (1305),کارگاه وعملیات ساختمان (1304),ترسیمات فنی ونقشه کشی ساختمان (1303),تکنولوژی ساختمان (1302)

13 شهریور

21 شهریور

بررسي ، تحليل و روش تدريس پودمان مهارتي «پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب » پايه يازدهم

99505963

رشته تدریس: مهارت برنامه نویسی کامپیوتر(2031),مهارت طراحی باکامپیوتر(2034),مهارت گرافیک کامپیوتری (2036),نقشه كشي فني رايانه‌اي(88000),کارآموزی (1417),مهارت کاربری عمومی کامپیوتر(2033),کامپیوتر(319),مبانی کامپیوتر(1431),دانش فني پايه (شبكه و نرم‌افزار رايانه)(68817),پياده سازي سيستم‌هاي اطلاعاتي و طراحي وب(68814),توسعه برنامه‌سازي و پايگاه داده(68813),توليد محتواي الكترونيك و برنامه‌سازي(68812),نصب و راه‌اندازي سيستم‌هاي رايانه‌اي(68811),کارگاه بسته های نرم افزاری (1432),برنامه سازی (1433),سخت افزارکامپیوتر(1434),شبکه کامپیوتری (1435),زبان تخصصی کامپیوتر(1436)

6 شهریور

17 شهریور

بررسی تحلیل وروش تدریس (نگارش 2) پایه یازدهم

99506027

رشته تدریس: آموزش زبان فارسی (4079),دستوروزبان فارسی (4072),فارسی (4082),آئین نگارش وسخنوری (4073),زبان وادبیات فارسی (1052

22 شهریور

1 مهر

بررسی تحلیل و روش تدریس (هندسه2) پایه یازدهم

99506032

رشته تدریس: هندسه (401),هندسه (4047),هندسه تحلیلی وجبرخطی942),هندسه ترسیمی (4455),ریاضی (1066),آمارومدلسازی (1067

22 شهریور

1 مهر

بررسی تحلیل و روش تدریس (زبان انگلیسی2) پایه یازدهم

99506039

رشته تدریس: زبان انگلیسی (209),زبان انگلیسی (1069),زبان انگلیسی (پیش نیازدانشگاهی )(4038),زبان انگلیسی (تخصصی رشته علوم تجربی )(4041),زبان تخصصی (563),زبان خارجی (5003

22 شهریور

1 مهر

بررسی تحلیل وروش تدریس (فارسی2) پایه یازدهم

99506026

رشته تدریس: آموزش زبان فارسی (4079),ادبیات فارسی (راهنمایی )(1026),دستوروزبان فارسی (4072),زبان وادبیات فارسی (5002),زبان وادبیات فارسی (1052),فارسی (4082),فارسی (پیش نیازدانشگاهی )(4081)

22 شهریور

3 مهر

بررسی تحلیل وروش تدریس (فارسی ونگارش فنی وحرفه ای ) پایه یازدهم

99506028

رشته تدریس: آموزش زبان فارسی (4079),ادبیات فارسی ( متوسطه اول)(2501),ادبیات فارسی (راهنمایی )(1026),دستوروزبان فارسی (4072),زبان وادبیات فارسی (5002),زبان وادبیات فارسی (1052),زبان وادبیات فارسی (پیش دانشگاهی )(1102),فارسی (4082),فارسی (پیش نیازدانشگاهی )(4081)

,مقطع: بازرگاني وحرفه اي (7),کاردانش (25),هنرستان فني (6),کاردانش استثنايي (37),فني استثنايي (34)

22 شهریور

3 مهر

بررسی تحلیل و روش تدریس (علوم وفنون ادبی2) پایه یازدهم

99506029

رشته تدریس: زبان وادبیات فارسی (5002),زبان وادبیات فارسی (1052),آموزش زبان فارسی (4079),آموزش زبان فارسی (614),ادبیات فارسی ]پ _ د[(932),ادبیات فارسی (26),دستوروزبان فارسی (4072),زبان فارسی ]پ _ د[(902),زبان وادبیات فارسی (پیش دانشگاهی )(1102),فارسی (4082),فارسی (پیش نیازدانشگاهی )(4081),قرائت ودستورزبان فارسی (299),متون نظم ونثرفارسی (4075),هنروادب فارسی ]پ _ د[(910)

21 آبان

29 آبان

بررسی تحلیل و روش تدریس (انسان ومحیط زیست) پایه یازدهم

99506030

رشته تدریس: آلودگی محیط زیست (4533),ایمنی وحفاظت محیط زیست (4673),بهداشت ومحیط زیست (4231),بهسازی محیط زیست (1415),زیست شناسی (1064),زمین شناسی (1065),جغرافیا(1056)

10 مهر

25 مهر

بررسی تحلیل وروش تدریس (ریاضی2) پایه یازدهم

99506031

رشته تدریس: ,ریاضی (4410),ریاضی (4058),ریاضی (1066),هندسه (4047),آمارواحتمال (4051),ریاضی وآمار(پیش نیازدانشگاهی )(4057)

29 مهر

29 مهر

بررسی تحلیل  وروش تدریس (حسابان1) پایه یازدهم

99506033

رشته تدریس: ریاضی (4410),ریاضی (4058),ریاضی (1066),آمارومدلسازی (1067),ریاضی (پیش دانشگاهی )(1116),ریاضی پایه ] پ _ د[(936),ریاضی کاربردی (4415),ریاضی (پیش نیازدانشگاهی )(4054),ریاضی *(1041),ریاضی *(722),ریاضی جدید(203),ریاضی درفیزیک (پیش نیازدانشگاهی )(4055),ریاضی عمومی (4046),ریاضی عمومی ]پ _ د[(920),ریاضی کاربردی (479),ریاضی وآمار(پیش نیازدانشگاهی )(4057),ریاضیات (202),ریاضیات گسسته ]پ _ د[(944),ریاضیات وآمار(205)

24 مهر

1 آبان

بررسی تحلیل و روش تدریس (آمارواحتمال) پایه یازدهم

99506034

رشته تدریس: ریاضی (1066),آمارومدلسازی (1067),آمارواحتمال (4051),آمار(13),آمارعمومی (14),روشهای آماری (4883),ریاضیات وآمار(205),ریاضی وآمار(پیش نیازدانشگاهی )(4057),مفاهیم وروشهای آماری (1444),مفاهیم روشهای آماری (467),مقدمات آمار(4056)

23 مهر

25 مهر

بررسی تحلیل و روش تدریس (ریاضی و آمار2) پایه یازدهم

99506035

رشته تدریس: ریاضی وآمار(پیش نیازدانشگاهی )(4057),ریاضی (1066),آمارومدلسازی (1067),ریاضی (4410),ریاضی (4058),ریاضی (پیش دانشگاهی )(1116),ریاضی پایه ] پ _ د[(936),ریاضی کاربردی (4415),ریاضی (پیش نیازدانشگاهی )(4054),ریاضی *(1041),ریاضی *(722),ریاضی جدید(203),ریاضی درفیزیک (پیش نیازدانشگاهی )(4055),ریاضی عمومی (4046),ریاضی عمومی ]پ _ د[(920),ریاضی کاربردی (479),ریاضیات (202),ریاضیات گسسته ]پ _ د[(944),ریاضیات وآمار(205),مبانی ریاضیات (4045)

23 مهر

25 مهر

بررسی تحلیل وروش تدریس (عربی 2) پایه یازدهم

99506036

رشته تدریس: عربی (1053),عربی (پیش دانشگاهی )(1103),زبان عربی(متوسطه اول )(2502)

16 مهر

27 مهر

بررسی تحلیل و روش تدریس (عربی تخصصی انسانی) پایه یازدهم

99506037

رشته تدریس: آموزش زبان عربی (4016),صرف عربی (4022),عربی (271),عربی (1053),عربی (پیش دانشگاهی )(1103),عربی *(1038),عربی *(723),عربی ]پ _ د[(933),قرائت عربی (نظم ونثر)(4024),قرائت وترجمه متون عربی (4019),مکالمه عربی (4017),نحو عربی (4023)

20 آبان

29 آبان

بررسی تحلیل وروش تدریس (دینی .قران واخلاق 2) پایه یازدهم

99506038

رشته تدریس: دینی وقرآن (1051),اخلاق (1080),اخلاق (پیش دانشگاهی )(1137),اخلاق وتربیت اسلامی (4006),تعلیمات دینی واخلاق (191),دین واخلاق (190),دینی وقرآن (188),روخوانی قرآن (پیش نیازدانشگاهی )(4005),روش تدریس قرآن (618),علوم قرآنی (1083),قرآن (290),بینش دینی (193)

24 مهر

3 آبان

بررسی تحلیل و روش تدریس (فیزیک 2) پایه یازدهم

99506040

 

 

 

بررسی تحلیل و روش تدریس (شیمی 2) پایه یازدهم

99506041

 

 

 

بررسی تحلیل و روش تدریس (زیست شناسی 2) پایه یازدهم

99506042

رشته تدریس: زیست شناسی (4896),زیست شناسی (4225),زیست شناسی (پیشنیازدانشگاهی )(4226),زیست شناسی (1064)

16 مهر

27 مهر

بررسی تحلیل وروش تدریس (زمین شناسی) پایه یازدهم

99506043

رشته تدریس: ,زمین شناسی (1065),زمین شناسی (215),زمین شناسی (4404),علوم زمین (پیش دانشگاهی )(1115),علوم زمین (4228),جغرافیا(1056),

2 مهر

13 مهر

بررسی تحلیل و روش تدریس (آزمایشگاه علوم تجربی 2) پایه یازدهم

99506044

رشته تدریس: علوم آزمایشگاهی(1086),فیزیک (1063),شیمی (1062),زیست شناسی (1064)

23 آبان

27 آبان

بررسی تحلیل و روش تدریس (جغرافیای 2 انسانی) پایه یازدهم

99506045

رشته تدریس: جغرافیا(142),جغرافیا(1056),جغرافیا (پیش دانشگاهی )(1105),جغرافیا]پ _ د[(939),جغرافیاتیرهوشان (راهنمایی )(1934),جغرافیای اقتصادی (143),جغرافیای ایران (145),جغرافیای ایران (4192),جغرافیای جهان (4191),جغرافیای عمومی (141),جغرافیای عمومی (4190),جغرافیای قاره هاوکشورها(144),روش تدریس وبررسی کتب جغرافیای راهنمایی (4193)

 

9 آذر

بررسی تحلیل و روش تدریس (تاریخ 2 انسانی) پایه یازدهم

99506046

رشته تدریس: آشنایی باتاریخ هنر(4207),تاریخ (109),تاریخ (1057),تاریخ (پیش دانشگاهی )(1106),تاریخ ]پ _ د[(934),تاریخ اسلام (1082),تاریخ عمومی (112),تاریخ ایران (110),تاریخ ایران بعدازاسلام (4185),تاریخ ایران قبل ازاسلام (4180),تاریخ تمدن وفرهنگ (114),تاریخ جهان (4182),تاریخ معاصرایران (4184)

26 مهر

1 آبان

بررسی تحلیل  و روش تدریس (جامعه شناسی 2 انسانی) پایه یازدهم

99506047

رشته تدریس: آشنایی باجامعه ایران (4172),جامعه شناسی (136),جامعه شناسی روستایی (4808),جامعه شناسی ودانش اجتماعی (137),مبانی جامعه شناسی (4178)

20 آذر

20 آذر

بررسی تحلیل و روش تدریس (روانشناسی) پایه یازدهم

99506048

رشته تدریس: روانشناسی (4895),روانشناسی (1058),روانشناسی (198),روانشناسی (پیش دانشگاهی )(1107),روانشناسی ]پ _ د[(927),روانشناسی تربیتی (623),روانشناسی تربیتی (4146),روانشناسی رشد(4148),روانشناسی عمومی (4145),روانشناسی عمومی (197),روانشناسی کودک (73)

20 آذر

26 آذر

بررسی تحلیل و روش تدریس (فلسفه1) پایه یازدهم

99506050

رشته تدریس: فلسفه (4011),فلسفه (280),فلسفه (پیش دانشگاهی )(1108),فلسفه ]پ _ د[(940),فلسفه ومنطق (1059),فلسفه ومنطق (192)

2 مهر

13 مهر

بررسی تحلیل و روش تدریس (هنر) پایه یازدهم

99506057

رشته تدریس: تاریخ هنر(135),تاریخ هنرایران (466),تاريخ هنر(1490),آشنایی با هنر(پیش دانشگاهی )(1121),آشنایی باتاریخ هنر(4207),آشنایی بارشته های هنری (4201),آناتومی هنری (424),ارائه اثرهنری (4952),انتخابی هنر(1078),تاریخ هنر (پیش دانشگاهی )(1126),تاریخ هنرجهان (547),روش تدریس هنر(410),روش تدریس هنر(4200),هنر(403),هنر*(1044),هنر*(728)

6 آبان

10 آبان

بررسی تحلیل و روش تدریس (تربیت بدنی ) پایه یازدهم

99506058

رشته تدریس: تربیت بدنی (1060),تربیت بدنی (5004),تربیت بدنی تخصصی (1460),تربیت بدنی (127),تربیت بدنی (400),تربیت بدنی (4129),تربیت بدنی متوسطه اول (2510),مبانی تربیت بدنی (4933),مبانی تربیت بدنی (4115)

13 آبان

15 آبان

بررسی تحلیل و روش تدریس (برنامه ویژه مدرسه) پایه یازدهم

99506059

 

 

 

بررسی، تحلیل و روش تدریس «منطق» پایه یازدهم

99506049

رشته تدریس: فلسفه ومنطق (1059),فلسفه ومنطق (192),منطق (4010),منطق (پیش دانشگاهی )(1136)

28 مهر

8 آبان

بررسی ، تحلیل و روش تدریس « آمادگي دفاعي » پايه دهم

99506127

رشته تدریس: ,آمادگی دفاعی (متوسطه اول)(2511),آمادگی دفاعی (1061),آمادگی دفاعی (11)

17 اسفند

23 اسفند

بررسی، تحلیل وروش تدریس پودمان مهارتی «تولید قطعات به روش فرزکاری و سنگ زنی» پایه یازدهم

99505972

فراگیران دارای ابلاغ درس

20 دی

 

بررسی، تحلیل وروش تدریس پودمان مهارتی «اسکلت سازی ساختمان » پایه یازدهم

99505981

رشته تدریس: ,مهارت دروپنجره سازی فلزی (2064),مهارت اسکلت سازی (2065),ساختمان سازي(73211),نازك كاري ساختمان(73212),اسكلت سازي ساختمان(73213),نقشه كشي ساختمان(73214),دانش فني پايه (ساختمان)(73217),نقشه كشي فني رايانه‌اي(88000),کارآموزی (1417),ایستایی (1305),مقررات وضوابط ساختمان (1307),کارگاه وعملیات ساختمان (1304),ترسیمات فنی ونقشه کشی ساختمان (1303),تکنولوژی ساختمان (1302),(1925),ساخت مصنوعات فلزی سبك(71531),نقشه کشی معماری (1516)

13 اسفند

13 اسفند

بررسی، تحلیل وروش تدریس پودمان مهارتی «ارزشیابی مبتنی بر شایستگی » پایه یازدهم

99505995

 

 

 

بررسی، تحلیل وروش تدریس پودمان مهارتی «دوره تربیت مولف کتاب های فنی و حرفه ای- گروه مکانیک » پایه یازدهم

99506017

 

 

 

بررسي ، تحليل و روش تدريس پودمان مهارتي «تكميل كاري قطعات فلزي » پايه يازدهم

99505973

رشته تدریس: توليد قطعات فلزي به روش ريخته‌گري(71521),مدل‌سازي و ماهيچه‌ها(71522),عمليات ذوب و ريخته‌گري(71523),تكميل كاري قطعات فلزي(71524),دانش فني پايه (متالورژي)(71527),نقشه كشي فني رايانه‌اي(88000),کارآموزی (1417),کارگاه مدلسازی (1218),اصول متالورژی (ریخته گری )(1216),محاسبات فنی متالورژی (1217),آزمایشگاه وکارگاه ریخته گری (1215)

19 دی

 

بررسی تحلیل و روش تدریس پودمان مهارتی (تولید قطعات به روش ترشکاری)پایه یازدهم

99505971

رشته تدریس: مهارت ماشینهای cnc(2070),مهارت تراشکاری (2075),مهارت تعمیرابزاردقیق (2080)

19 دی

 

بررسي ، تحليل و روش تدريس پودمان مهارتي «نوآوري و كارآفريني» پايه يازدهم

99505964

رشته تدریس: کارآفرینی (2208),قانون کار(2209),ایمنی وبهداشت (2210)

3 دی

 

بررسي ، تحليل و روش تدريس پودمان مهارتي «كاربرد فناوري نوين» پايه يازدهم

99505964

رشته تدریس: کارآفرینی (2208),قانون کار(2209),ایمنی وبهداشت (2210)

3 دی

 

بررسي ، تحليل و روش تدريس پودمان مهارتي «مديريت توليد» پايه يازدهم

99505966

رشته تدریس: کارآفرینی (2208),قانون کار(2209),ایمنی وبهداشت (2210)

3 دی

 

بررسي ، تحليل و روش تدريس پودمان مهارتي «رياضي 2» پايه يازدهم

99505998

رشته تدریس: ,ریاضی (4410),ریاضی (4058),ریاضی (1066),آمارواحتمال (4051),هندسه (4047),ریاضی وآمار(پیش نیازدانشگاهی )(4057)
 مقطع: ,بازرگاني وحرفه اي (7),فني استثنايي (34),متوسطه حرفه اي استثنايي(35),هنرستان فني (6),کاردانش (25),کاردانش استثنايي (37),کشاورزي (8)

 

10 آبان

13 آبان