نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

96028-دوره آموزه ها و معارف قرآنی(شمیم دانش)


عنوان دوره: آموزه ها و معارف قرانی(شمیم دانش)

كد دوره: 99506146

ساعت دوره: 28ساعت

ویژگی دوره: تخصصی

فراگیران: کلیه کارکنان اداری و آموزشی

محتوای دوره
96/07/15 تا 96/07/19

 

كلیه همكاران می توانند با توجه به موارد و ملاحظات ذیل ( با رعایت سقف آموزش20% عمومی و 80% تخصصی در سال) نسبت به ثبت نام، شركت در دوره آموزشی و آزمون دوره اقدام نمایند.
1- ثبت نام در دوره فقط از طریق سامانه LTMS ضمن خدمت آموزش و پرورش  به نشانی ltms.medu.ir از تاریخ 11 /7 / 96  لغایت96/7/20امكان پذیر می باشد.
2-  محتوای دوره  از فركانس رادیو قرآن به نشانی پوشش فركانسی FM پوشش فركانسی رادیو قرآن
FM ردیف 100 مگاهرتز - AM ردیف 900 كیلو هرتز، از  ساعت 30/19 تا ساعت  20   از رادیو پخش خواهد شد. 
3- برنامه «شمیم دانش» از  رادیو قرآن به آدرس اینترنتی:
radioquran.ir/ProgramHome?m=056536 از ۱۵ مهر تا ۸ دیماه،  مطابق جدول ذیل می باشد.
4- زمان آزمون متعاقبا اعلام می گردد.

 

.شمیم دانش
آشنایی با ادبیات داستانی در آموزه های قرآن "
( استاد راستگو )
زبان قرآن
 ( استاد حاج ابوالقاسم )
شنبه
سبك زندگی قرآنی
( استاد سید محسن میرباقری )
حفظ سوره ق
( استاد بحرالعلوم )
یكشنبه
موضوع برنامه ی روزهای دوشنبه و پنجشنبه متعاقبا اعلام خواهد شد دوشنبه
آشنایی با ادبیات داستانی در آموزه های قرآن "
( استاد راستگو )
زبان قرآن
 ( حاج ابوالقاسم )
سه شنبه
سبك زندگی قرآنی
( استاد سید محسن میرباقری )
حفظ سوره ق
( استاد بحرالعلوم )
چهارشنبه
  پنج شنبه
 

 

آدرس کوتاه: