نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

96032-قوانین، آئین نامه و مقررات در ایمن برگزار نمودن اردوهای راهیان نور دانش آموزی


عنوان دوره: قوانین، آئین نامه و مقررات در ایمن برگزار نمودن اردوهای راهیان نور دانش آموزی

ساعت دوره:6 ساعت

ویژگی دوره: تخصصی

فراگیران: کلیه همکاران اداری و آموزشی

آزمون راهیان نور به صورت تك مرحله ای و با انتخاب همكاران در یكی از  روزهای  یكشنبه مورخ 5 / 9 / 96  از ساعت 10 الی 12 و یا روز سه شنبه  مورخ 7 / 9 / 1396  از ساعت 14 الی 16 و یا روز پنج شنبه مورخ 9 / 9 / 1396 از ساعت 10 الی 12برگزار می شود. ضمنا محتوای این آزمون شامل 3 فیلم آموزشی: "قوانین و مقررات برگزاری اردوهای راهیان نور"،" نكات ایمنی و بهداشتی در برگزاری اردوهای راهیان نور" و" توصیه های پلیس در برگزاری اردوهای راهیان نور" میباشد.
نكته مهم : حتما برای ورود به آزمون از سایت ltms.medu.ir وارد شوید و كسب حداقل نمره 12 از 20 می باشد.