نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

96043-تغییرات و نوآوری های علمی درس فیزیك


عنوان دوره: تغییرات و نوآوری های علمی درس فیزیك

کد:95000206

ساعت:16

ویژگی: تخصصی

فراگیران: دبیران فیزیک دارای کد رشته شغلی 102 و رشته تدریس فیزیک (4217),فیزیک (286),فیزیک (1063),کارگاه فیزیک (4218),فیزیک (پیش دانشگاهی )(1113)

و مقطع متوسطه عمومي (5),هنرستان فني (6),بازرگاني وحرفه اي (7),کشاورزي (8),کاردانش (25),متوسطه استثنايي (33)

نحوه ثبت نام: توسط کارشناس آموزش نیروی انسانی منطقه در سامانه LTMS و براساس سهمیه

نحوه برگزاری: حضوری

مکان برگزاری: مرکز آموزش نیروی انسانی امام جغفر صادق(ع)

زمان برگزاری: شروع جمعه 10 , 24 آذرماه  و 1 دیماه - ساعت 8 لغایت 14