نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

96044-مبانی و اصول آموزش و پرورش در تدوین برنامه عمل (برنامه تعالی مدیریت سطح 1 )


عنوان دوره: مبانی و اصول آموزش و پرورش در تدوین برنامه عمل ( برنامه تعالی مدیریت سطح 1)

کد: 99505887

ساعت: 16 ساعت

ویژگی: تخصصی

تامین اعتبار: معاونت آموزش متوسطه

فراگیران:

  1. شرکت کلیه مدیران دوره های متوسطه اول و دوم ( دبیرستان ها و هنرستان ها) در این دوره الزامی است .
  2. شرکت کلیه مدیران دوره ابتدایی که در سال تحصیلی 97-96 مدرسه آن ها مجری برنامه تعالی می باشد در این دوره الزامی است .
  3. شرکت کلیه معاونین آموزشی ادارات و همچنین کارشناسان مسئولان / کارشناسان حوزه آموزش ادارات در این دوره الزامی است .

شرکت سایر معاونین و همچنین کارشناس مسئولان / کارشناسان ادارات در صورت صلاحدید کمیته برنامه تعالی شهرستان بلامانع می باشد

مسئولیت کارشناس آموزش نیروی انسانی: درخواست دوره برحسب آمار با هماهنگی معاون آموزشی و ثبت نام و اجرا

برنامه اجرایی: 2جلسه 6 ساعته بصورت حضوری و 4 ساعت بصورت غیرحضوری(پروزه)

منطقه

تاریخ

ساعت

ابرکوه

29و 30آذر

8-14

اردکان

6و 7دی

8-14

اشکذر

29و 30آذر

8-14

بافق

29و 30آذر

8-14

ميبد

29و 30آذر

8-14

زارچ

29و 30آذر

8-14

نير

29و 30آذر

8-14

ناحیه 1 متوسطه اول و ابتدایی

4و 5دی

8-14

ناحیه 1 متوسطه دوم

11و 12دی

8-14

ناحیه 2 متوسطه اول و ابتدایی

6و 7دی

8-14

ناحیه 2 متوسطه دوم

13و 14دی

8-14

مروست

17و 18دی

8-14

مهريز

17و 18دی

8-14

بهاباد

20و 21دی

8-14

تفت

20و 21دی

8-14

خاتم

20و 21دی

8-14