نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

96057-مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک


عنوان دوره: مفاهیم و کلیات دوره الکترونیک

کد دوره: 91400865

ساعت: 8

ویژگی: عمومی

فراگیران: کلیه همکاران اداری و آموزشی

 فایل PDF محتوای دوره

فرم نظرسنجی دوره

برگزاری آزمون مجدد روز چهارشنبه مورخ 96/12/09 از ساعت 16 لغایت 22

تقویم اجرایی دوره

ردیف

عنوان برنامه

تاریخ

شرح

1

ثبت نام

18/10/96 لغایت 06/11/96

سامانه LTMS

2

پیش آزمون

07/11/96 لغایت 13/11/96

سامانه LTMS از ساعت 16 لغایت 22

3

ارائه محتوا و مطالعه

14/11/96 لغایت 27/11/96

tstc.yazdedu.ir

4

آزمون نهایی

28/11/96 لغایت 30/11/96

سامانه LTMS از ساعت 16 لغایت 22