نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

96065-پدافند غیرعامل


عنوان دوره: پدافند غیرعامل

کد: 93601820

ساعت:  12- 8 ساعت حضوری و 4 ساعت غیرحضوری

ویژگی: عمومی

فراگیران: دبیران آمادگی دفاعی استان با حداقل 3 ساعت ابلاغ تدریس درس آمادگی دفاعی در هفته

زمان ثبت نام: 96/11/24 لغایت 96/12/05

زمان برگزاری: 96/12/10

زمان آزمون: 96/12/20 - ساعت 16 لغایت 22

مکان آزمون: LTMS.MEDU.IR

مکان: مرکز ملی آموزش و مهارت آموزی پدافند غیرعامل استان یزد (CBRNE)
آدرس :آزادشهر - میدان حر(فلکه دوم)- خیابان ابوریحان-ساختمان زنده یاد جوکار

ثبت نام فراگیران  براساس ثبت نام اولیه در فرم ساز توسط کارشناس آموزش نیروی انسانی در سامانه ltmsانجام می شود

فرم ثبت نام اولیه