نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

97007-آشنایی بااندیشه هاوافكاراستادشهیدمطهری دركتاب طهارت روح ( تربیت در پرتو عبادت )


عنوان دوره: آشنایی با اندیشه ها و افكار استاد شهید مطهری در كتاب طهارت روح ( تربیت در پرتو عبادت )

کد دوره: 99506217

ساعت: 24

ویژگی : تخصصی

مدل برگزاری: غیرحضوری از طریق سامانه LTMS.MEDU.IR

مرحله دوم برگزاری ( استانی)

زمان ثبت نام : تا دوشنبه مورخ 97/04/18

زمان آزمون : دوشنبه 97/04/25 ساعت 16 لغایت 22

نحوه اجرا : در این مرحله یک آزمون در سامانه ltms.medu.ir برگزار می گردد

تلفن پشتیبانی: 03533144424

 

مرحله اول برگزاری (کشوری)

زمان و نحوه ثبت نام در دوره : از 12 تا18 اردیبهشت 97  – سامانه ltms

نحوه اجرا : این دوره دارای چهار آزمون است كه نمره نهایی از میانگین نمرات چهار آزمون محاسبه می شود و حد نصاب نمره نهایی جهت صدور گواهینامه 12 می باشد.

مرحله اول از ابتدای متن تا عنوان" روح عبادت"صفحه 82       آزمون 9 و 10 خرداد

مرحله دوم تا عنوان"درمان اخلاقی" صفحه 162                    زمان آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد.

مرحله سوم تا عنوان"اخلاص شرط قبولی اعمال"صفحه 245     زمان آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد .

مرحله چهارم از اخلاص شرط قبولی اعمال تا پایان متن           زمان آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد .

محتوای دوره: کتاب طهارت روح استاد شهید مرتضی مطهری