روایات دینی
روایات دینی

بازگشت به صفحه کامل

فضیلت زیارت امام حسین(ع)

  • شامل رحمت و مغفرت،بهشت،شهادت،نماز،روزه و حج مقبول،جهاد،روزى،عمر،اجابت دعا،شفا و ...برای زائر است.

  • 1- روزى را زیاد مى كند.2 - عمر را طولانى مى كند. 3 -خطرات را دفع مى كند.

  • 4- گناهان گذشته و آینده را مى آمرزد. 5- زائر مى تواند پنجاه نفر را شفاعت كند. 6- حاجات او كنار قبر مستجاب است .

  • 7-ملائكه براى زوار امام حسین (ع) دعا مى كنند. 8- نام او را در اعلى علیین مى نویسند. 9- هنگام خروج از خانه از گناه خارج مى شود. 10- ثواب هزار حج مقبول دارد.