نمایشگر دسته ای مطالب

حداقل کردن حداکثر

برگزاری آزمون انتخاب و انتصاب مدیران


برگزاری آزمون انتخاب و انتصاب مدیران در محل اداره آموزش و پرورش 

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش پرورش مروست آزمون  انتخاب و انتصاب مدیران برای سال تحصیلی جدید با حضور ریاست اداره و عوامل اجرایی در محل پژوهشسرای شهید فهمیده برگزار شد.

لازم بذکر است بیش از20 نفر از متقاضیان که  درمرحله اول امتیاز بندی مورد تایید قرار گرفتند ،دراین آزمون شرکت کردند.

 

آدرس کوتاه: