نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره ضمن خدمت سند تحول بنیادین

برگزاری دوره ضمن خدمت سند تحول بنیادین در سالن فرهنگی تربیتی اداره آموزش وپرورش منطقه نیر

 دوره ضمن خدمت  سند تحول بنیادین در سالن فرهنگی تربیتی اداره تشکیل گردید.  اقای بین ابادی مدرس دوره ادامه داد یکی از مهم‌ترین اسناد تدوین‌شده در حوزه تعلیم و تربیت بی‌شک سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش است؛ این سند کامل‌ترین سند و نقشه راه آموزش‌وپرورش به شمار می‌رود با این حال به نظر می‌رسد هنوز راه برای شناخت آن و حرکت در مسیر تحقق این سند بسیار است . همچنین سند تحول شش ساحت دارد و تنها بر مبانی ایدئولوژی بسنده نکرده است، ساحت‌های آن عبارت‌اند از ساحت تربیت دینی و اخلاقی، ساحت سیاسی و اجتماعی، ساحت تربیت علمی و فناوری، ساحت اقتصادی و حرفه‌ای، ساحت هنری و زیبایی‌شناختی و در نهایت ساحت زیستی و برنامه‌ریزی؛ هر کدام از این شش ساحت نشان از نگاه کامل سند در عرصه‌های مختلف دارد.