نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش منطقه نیر دوره ضمن خدمت بررسی ،تحلیل وروش تدریس "علوم تجربی

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش اولین جلسه دوره ضمن خدمت بررسی ،تحلیل و....

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش اولین جلسه دوره ضمن خدمت  بررسی ،تحلیل وروش تدریس "علوم تجربی "پایه اول ابتدایی همسوبابرنامه درس مورخه اول آبان ویژه معلمین اول ابتدایی وآموزگاران چند پایه   تشکیل شد.

آدرس کوتاه: