نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل دوره ضمن خدمت تربیت بدنی 4 ساعت

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش منطقه نیر دوره ضمن خدمت ...

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش منطقه نیر دوره ضمن خدمت تربیت بدنی 4 ساعت تشکیل شد. این دوره با  حضور مدیران کلیه مدارس تشکیل گردید .در ابتدابعد از تلاوت ایاتی از کلام الله مجید شروع ودر ادامه رییس اداره آموزش و پرورش منطقه نیر ضمن تشکر از همه مدیران  شرکت کننده به اهمیت تربیت بدنی در مدارس وارتباط مستقیم با سلامتی  دانش آموزان را دارد پرداخت وبه این نکته که معاونین پرورشی درخط مقدم بحث تربیتی دانش آموزان هستند اشاره نمودند.سپس اقای خلیلی  رئیس اداره تربیت بدنی  اداره کل اموزش وپرورش آموزش دوره را شروع نمودند.