نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین جلسه توسعه شایستگی های مدیران

اولین جلسه توسعه شایستگی های مدیران


این جلسه که با حضور مدیر کل محترم و اعضاء جلسه در سالن اجتماعات برگزار گردید .

در این جلسه که با حضور مدیر کل محترم و اعضاء جلسه در سالن اجتماعات برگزار گردید . آقای مصباح فر معاونت محترم توضیحاتی در خصوص بخشنامه وزارتی توسعه شایستگی های مدیران مدارس ارائه نمود و اقدامات انجام شده را بدین شرح بیان کردند

-ارسال مشخصات 20 نفر از  منتخبین ارزیابان حرفه ای آموزش و پرورش از بین مدیران و کارشناسان به مرکز برنامه ریزی وزارت

- ارسال رزومه منتخبین ارزیاب حرفه ای آموزش و پرورش

- مشخص کردن کانون های مصاحبه مدیران و ارسال آن به مرکز برنامه ریزی وزارت  

- ارسال بخشنامه وزارتی توسعه شایستگی های مدیران مدارس به ادارت تابعه

- ارسال لیست مشخصات مدیران دولتی

- اعلام اسامی مدیران  مدارس و مراکز غیر دولتی توسط امور مشارکتها جهت ارسال به مرکز برنامه ریزی

- برنامه ریزی برای برگزاری  دوره های ضمن خدمت مدیران توسط اداره برنامه ریزی