نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید اعضای انجمن آموزشی معلمان فیزیک از شهرستان بافق

بازدید اعضای انجمن آموزشی معلمان فیزیک از شهرستان بافق


در این سفر علمی با حضور 30 نفراز دبیران محترم فیزیک استان همراه بود

این سفر با هدف گسترش دامنه و توانمند سازی این عزیزان برگزار گردید. طبق هماهنگی های صورت گرفته برنامه های زیر اجرا شد.

1- بازدید از پژوهشسرای نانو

2- بازدید از موزه تاریخ آموزش و پرورش بافق

3- جلسه با مدیر

4- بازدید از مجموعه صنعتی سنگ آهن بافق

5- بازدید از روستایی ییلاقی باغدر