نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره آموزشی ستاره شناسی گروه دوم

برگزاری دوره آموزشی ستاره شناسی گروه دوم


دوره آموزشی ستاره شناسی به مدت 16 ساعت به صورت تئوری و عملی در روز پنج شنبه و جمعه نهم و دهم اسفند ماه در کمپ کویری یزد و آموزشگاه 15 خرداد برگزار گردید.

این دوره آموزشی ستاره شناسی توسط  انجمن جغرافیای استان یزد با همکاری اداره برنامه ریزی اداره کل در روز پنجشنبه و جمعه نهم و دهم اسفند ماه تشکیل گردید . که آموزگاران  محترم آموزش ابتدایی ، و دبیران محترم جغرافیا  ، زمین شناسی ، مطالعات اجتماعی و فیزیک ... در دوره آموزشی شرکت کردند. این دروه به صورت 8 ساعت تئوری و 8 ساعت عملی برگزار گردید. که کارگاه عملی آن در طبعیت و کمپ کویری یزد فراگیران به رصد ستاره و ماه پرداختند