نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه شورای اجرایی انجمن جغرافیا

جلسه شورای اجرایی انجمن جغرافیا


اولین جلسه شورای اجرایی سال 98 در تاریخ 30/2/98 با حضور اعضای شورای اجرایی در محل پژوهشکده تعلیم و تربیت با هدف تنظیم برنامه عملیاتی سال 98برگزار شد .

در ابتدای جلسه آقای محمد نعیمی پور رئیس انجمن ضمن تبریک ولادت امام حسن مجتبی (ع) و نیز آرزوی قبولی طاعات همکاران در ماه مبارک رمضان گزارشی از فعالیت های انجمن در سال 97 ارائه نموده و برلزوم تهیه یک برنامه عملیاتی برای سال 98 تاکید فرمودند.

سپس هریک از اعضا دیدگاههای خود را در خصوص این برنامه اعلام و برنامه ذیل با نظر اعضا مصوب گردید.

                                   

ردیف

عنوان برنامه

مدرس

تاریخ برگزاری

مکان

مخاطبین

1

همایش نوسانات اقلیمی و بررسی  موضوع اقلیم در کتب درسی جغرافیا

دکتر امیدوار

98/4/14

پژوهشکده تعلیم و تربیت

دبیران جغرافیا

2

کارگاه مخاطرات طبیعی

دکتر شهریار

98/7/19

به صورت میدانی

دبیران جغرافیا و زمین شناسی

3

مبانی زمین شناسی با تاکید بر کتب درسی

دکتر تاج بخش

98/9/29

 به صورت میدانی

دبیران جغرافیا و زمین شناسی

4

جغرافیای طبیعی استان یزد

دکتر مهر شاهی

98/11/18

به صورت میدانی

دبیران جغرافیا

5

جغرافیای شهری

دکتر پور احمد

98/5/25

پزوهشکده تعلیم و تربیت

دبیران جغرافیا

6

جغرافیای سیاسی

دکتر لشکری

99/1/29

پژوهشکده تعلیم و تربیت

دبیران جغرافیا