نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره آموزشی" تغییرات و نوآوری علمی در آموزش زیست شناسی"

دوره آموزشی" تغییرات و نوآوری علمی در آموزش زیست شناسی"


دوره آموزشی" تغییرات و نوآوری علمی در آموزش زیست شناسی" توسط انجمن معلمان زیست شناسی استان یزد برگزار شد.

دوره آموزشی ضمن خدمت " تغییرات و نوآوری علمی در آموزش زیست شناسی"  به مدت 18 ساعت  توسط انجمن علمی و آموزشی معلمان زیست شناسی استان در محل باشگاه جوان یزد برگزار گردید .در این دوره که با حضور  ۳۰ نفر از دبیران زیست استان یزد برگزار گردید شامل  آموزش و نقد کتب درسی ، اجرای کارگاهی یک روش خلاق تدریس ،  معرفی سلول درمانی به عنوان  یک روش جدید زیستی  و گفت و گو با یکی از مدال آوران المپیاد زیست بود .