نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره ضمن خدمت نو آوری و کارآفرینی دبیران فرهنگ و هنر استان

دوره ضمن خدمت نو آوری و کارآفرینی دبیران فرهنگ و هنر استان


دوره ضمن خدمت نو آوری و کارآفرینی دبیران فرهنگ و هنر استان یزد برگزارشد.

اداره برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی با همکاری گروه آموزشی فرهنگ و هنر استان و اداره تکنولوژی و گرههای آموزشی متوسطه در راستای اهداف کتب فرهنگ و هنر سه پایه و جهت توانمند سازی حرفه ایی دبیران فرهنگ و هنر استان دوره ضمن خدمت نو آوری و کارآفرینی برگزار گردید.

این دوره آموزشی در قالب چهار کارگاه عملی اوریگامی،گلیم بافی(هنرهای سنتی)،خوشنویسی و عروسک سازی(هنرهای نمایشی) طی 8 جلسه از سوی گروه آموزشی فرهنگ و هنر استان و با مدرسی همکاران فرهیخته و هنرمند در این رشته ها در محل پژوهشگاه آیت الله خاتمی ناحیه دو برگزار شد.